DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka od 14. 10. 2020 – a nejen ta – informace k platbám…


Vážení rodiče, milí studenti,

jak jste se již zajisté dozvěděli, dochází od 14. října k ukončení prezenční výuky na všech základních a středních školách. Tedy povinně i u nás. Od středy 14. pojedeme distanční výuku – více informací naleznete níže – dle stupňů. Plus zvláště u prvního stupně hlavním zdrojem informací budou třídní učitelé. Zatím platí opatření do 3. listopadu. Nikdo neví, co bude potom.

Mateřská škola běží standardně dále.

Nejčastější otázky a odpovědi – zde na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Co se týká OČR – zatím nepřišly informace, že by měla vystavovat škola potvrzení jako na jaře.

PLATBY

Než se dostanu k informacím pro jednotlivé stupně, rád bych informoval o platbách – nadstandard (školné), školkovné, kroužky, stravování. Na jaře jsme většinu poplatků „odpustili“, poprosili jsme, aby, kdo může, dále platil jako formu podpory školy. Vím, že řada rodin je nyní v neméně špatné ekonomické situaci, ale podobný luxus jako na jaře si škola již nemůže dovolit. Nadstandard supluje do znační míry chybějící žáky ve třídách (na ZŠ běžně 24–28, u nás 20–22, na G 30, u nás 20–22), to se nemění, učitelé budou nadále učit, všechny náklady škole zůstanou (snad až na drobné snížení u energií), naopak rostou náklady na techniku a vybavení.

Stravování je jasné – všem kromě školky se automaticky ruší obědy a svačiny – není nutné zatím platit dál, kdo předplatil, suma zůstává na účtu, uvidíme, kdy se žáci vrátí do jídelny, v tomto případě budou platby reálné dle odběrů stravování.

U nadstandardu (školného) prosím o hrazení i nadále. My se bez těchto částek neobejdeme, naopak kombinace rekonstrukce školy, covidu, dovybavení – zcela nová knihovna, výtvarna, částečně fyzika, chemie – přinesla hodně nákladů navíc. Neutáhli bychom to.

Co se týká kroužků, zatím vyčkáme, pokud by (až na MŠ) odpadla většina 1. pololetí, budeme v lednu/únoru vracet.

Školka – chápeme, že někteří rodiče přestanou dávat děti do školky. Ať už z preventivních důvodů, nebo protože zůstanou doma se staršími sourozenci. Ale školka pojede dál, mzdy budeme vyplácet, nemůžeme si dovolit výpadek financí. Pokud přestanete dávat děti do školky a mátě obtíže s placením, pro listopad bychom dokázali vyjít s tzv. „udržovacím poplatkem = 50 % = 2 500 Kč“, pokud by to trvalo déle, budeme se muset dohodnout na dalším postupu.

Ve všech výše uvedených případech se lze také obracet na sociální oddělení ŽOP, Fond Marty Choděrové, v poslední instanci pak na školu.

Zápůjčky TECHNIKY

Nabízíme rodinám, které to potřebují, zápůjčku tabletů, případně kamer, mikrofonů apod. Nově od středy také notebooků (ale tam počet dost limitován).

Distanční výuka už je za zákona povinná! Budeme vyžadovat zapnuté kamery, pokud by to nemělo totálně zrušit síťové připojení domácností (v takovém případě poprosíme zákonné zástupce o potvrzení stavu), opravdu je zkušenost z jara, že vzájemný vizuální kontakt významně posiluje koncentraci, interakci a dopad výuky.

Pokud by se někde vyskytl zásadní problém s připojením (nedostatečné, nulové), lze individuálně řešit i tyto případy, obracejte se pak na školu.

Kontaktujte Kláru Kuběnovou, klara.kubenova@lauder.cz

Mateřská škola

Funguje v plném režimu včetně stravování.

1. stupeň ZŠ

Poběží distanční výuka (zatím 14.–23. 10.). Hlavním pilířem budou Bakaláře a nově Teams. Paní učitelky třídní budou rodiče a žáky informovat. Maximálně dvě hodiny online denně. Ale nyní asi i méně. Paní Klára Kuběnová nabízí všem možnosti online školení – Bakaláři, Teams – budeme průběžně informovat o časech. Víme, že domácí výuka 1.–3. (někdy i 4.) třídy bez podpory rodičů nelze realizovat. Děkujeme vám za podporu. Pokud to prostě nestíháte, nedáváte, bylo by to na úkor míru v domácnosti, napište, řekněte, neúčastněte se. Teď to do podzimních prázdniny nějak překonáme.

2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium

Poběží řádná distanční výuka (zatím 14.–23. 10.). Všem studentům posílám informace k Teamsům. Paní Klára Kuběnová nabízí všem možnosti online školení – Bakaláři, Teams – budeme průběžně informovat o časech. Není žádná tabulka k výuce, online se učí to, co se žákům zobrazuje v kalendáři v Teamsech, resp. se v Bakalářích objevuje jako „stávající týden“. Online se učí jen v době, kdy je daný předmět opravdu v rozvrhu. Ne všechny hodiny jsou online – cca ½ polovina, maximum online hodin na den jsou 4. Výuka je povinná, kamery též. Bakaláři zůstávají jako základní informační systém, do kterého mají přístup i rodiče a který plní veškeré zákonné podmínky výuky stanovené státem.

ZDE návod pro NG a 2. stupeň, jak zjistit, které hodiny online.

Vyšší gymnázium

Pokračuje jako doposud. Pojede se dle stávajícího rozvrhu – tedy oproti jaru bude více online hodin. Nebudou všechny hodiny online – tělocvik se online konat nebude, na některé předměty se budou studenti dělit (instrukce dodají daní vyučující), některé hodiny budou nahrazeny jinou formou samostudia. Základem je práce v Teamsech. Bakaláři zůstávají jako základní informační systém, do kterého mají přístup i rodiče a který plní veškeré zákonné podmínky výuky stanovené státem.Novinky