Diskuse s panem Yehudou Nirem

Přeživší holocaust, pan Yehuda Nir, navštívil Lauderovy školy a debatoval se studenty gymnázia a s vyučujícími. Představil svou knih Zmařené dětství. Diskuse se účastnila také spisovatelka Iva Pekárková a nakladatelé (Millennium Publishing), paní Heřtová a pan Svoreň.

Kniha popisuje zážitky z válečného Polska. Doba a události jsou předávány očima a vnímáním židovského chlapce, devítiletého Yehudy. Je svědkem ponížení jeho otce, který je zahnán na nákladní auto a poté ho už nikdy nespatří. On, jeho matka a sestra prchají do Varšavy, kde přežívají, vydávajíc se za katolíky. Dnes a denně však stojí před faktem, že jejich původ může být odhalen a oni budou okamžitě popravení, nebo deportováni do koncentračního tábora...

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto FotoNovinky