Děti rodičů IZS

Děti rodičů IZS v MŠ

Vážení rodiče,

nově vzniká škole povinnost přijmout i naše zapsané děti mladší než předškoláci, pokud jsou rodiče ve vybraných profesích dle MZd. Níže připojuji oficiální vyjádření MŠMT. My určitě toto jsme schopni splnit. Koho se to týká, najdete níže.

Prosím, aby rodiče, kterých se to týká, a budou mít zájem k nám dát děti, napsali tuto informaci na skolka@lauder.cz.

Plus pak je nutné doložit škole příslušnost k vybraným profesím potvrzením od zaměstnavatele.

Děkuji a zdravím.

Petr Karas

MŠMT

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Dětem IZS ve věku od 3 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Děti IZS budou zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ,

– zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky.



Novinky