Den (ne)svobody

Dne 18. listopadu se v rámci Dne (ne)svobody na škole konal program pro všechny ročníky gymnázia. Zastřešujícím tématem bylo téma menšinového školství, zejména s ohledem na školství židovské a romské, v době svobody i nesvobody. Program se také soustředil na téma diskriminačních opatření vůči Romům za první republiky a téma romského holokaustu. Program se skládal ze dvou částí:

1. přednášky historika a pracovníka Muzea romské kultury v Brně Michala Schustera propojené s promítáním filmu To jsou těžké vzpomínky věnovaném holokaustu Romů na území Čech, Moravy a Slovenska, po filmu následovala diskuse se žáky;

2. interaktivní seminář připravený pracovnicemi Institutu Terezínské iniciativy Terezou Štěpkovou a Marií Zahradníkovou na téma „Jáchymka a Užhorod. Jak si Židé a Romové založili školu“. Tento seminář srovnával dvě školy – jednu židovskou založenou v roce 1920 v Jáchymově ulici v Praze a jednu romskou, založenou v roce 1927 v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině. Studenti snažili zodpovědět na otázky:
Jaký význam měly tyto školy pro utváření identity menšin v předválečném Československu? Čím je nám škola dnes? A jak vnímáme soužití většiny a menšin dnes ve svém bezprostředním i širším okolí – pomáhá nám k tomu škola?
Interaktivní seminář využívající techniky brainstormingu, skupinové práce, četby textu, kritického myšlení a řízené diskuse přiblížil studentům na příkladu dvou konkrétních škol soužití Čechů, Židů a Romů v minulosti a dnes a zabýval se otázkou menšinové identity, segregace, integrace a inkluze.Novinky