Další skvělý úspěch Filipa Mészároše

Další skvělý úspěch Filipa Mészároše z naší kvarty

Na víkendové 10. juniorské vědecké konferenci konané na PřF UK ve své kategorii zvítězil s příspěvkem na téma:

Nový domov pro okáče metlicového (multikriteriální analýza pro reintrodukci téměř vymřelého druhu).

Na přiloženém videu lze zhlédnout Filipovu přednášku před porotou. Čas 16:15–43:05.

https://www.youtube.com/watch?v=gDFfynv8PsU

Gratulujeme!!!

https://www.prirodovedci.cz/.../pri.../juniorska-konference/Novinky