Comenius

Mezinárodní projekt na Lauderových školách

 

Lauderovy školy vedly v uplynulých dvou letech mezinárodní multilaterální projekt Comenius, který byl zastřešen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy při Evropské komisi. Projektu se dále účastnily střední školy z belgického Aalstu, severoitalského Merana a Stockholmu. Studenti ve věku mezi 16 a 19 lety měli v rámci výuky možnost vzájemně lépe poznat a prozkoumat odlišnosti a společné rysy své kulturní identity.

 

V projektu se volně prolínalo několik rovin: tvořivá, teoretická a komunikační. Skrze různá média studenti svobodně vyjadřovali představy o své identitě – současné i budoucí. Vznikly tak malby, koláže, prostorové objekty, fotografie, zvukové projekty, práce z oblasti grafického designu, ale především krátké studentské filmy. Během celých dvou let měli studenti možnost diskutovat o svých projektech mezi sebou navzájem prostřednictvím webové stránky, na které byly jednotlivé práce průběžně umisťovány. Webová stránka http://mobileidentities.ning.com – třebaže na přání většiny studentů částečně uzavřená – tak představuje živý dokument o nově vzniklé „komunitě“ současných středoškoláků ze čtyř evropských zemí. Vybrané výstupy budou na škole prezentovány v některém z prvních zářijových dní.

 

Díky úspěšně zakončenému projektu jsou Lauderovy školy pro příští léta zařazeny do sítě evropských škol, na nichž si mohou středoškolští studenti v případě souhlasu obou institucí vybrat 3–12 měsíční zahraniční studijní pobyt.

 

Projekt vedli učitelé výtvarné a hudební výchovy Kateřina Lopatová a Vít Zdrálek.

Fotogalerie

Foto Foto Foto FotoNovinky