Ceny za obědy

Vážení rodiče,

jak víte, od 1. ledna se u potravin zvýšila daň z přidané hodnoty na 14 %. V prvních dvou lednových týdnech jsme zkoušeli, zda se nám podaří udržet cenu obědů a svačin. Je mi moc líto, ale ukázalo se, že bychom celkový roční rozpočet  školní jídelny neudrželi v přijatelné míře za předpokladu, že nechceme snižovat kvalitu jídla. Musím Vám proto oznámit, že cena jednoho oběda se od 1. 2. 2012 zvyšuje o 2 Kč, cena jedné svačiny o 1 Kč.

Děkuji za pochopení.

Kateřina Dejmalová, ředitelka školy

Nové platby za přesnídávky, obědy a svačiny (od února)

MŠ: přesnídávka 16 Kč, oběd 22 Kč, svačina16Kč

1. st. ZŚ: přesnídávka 17 Kč, oběd 26 Kč

2. st.: přesnídávka 20 Kč, oběd 30 Kč

gymnázium: přesnídávka 20 Kč, oběd 34 Kč

učitelé: přesnídávka 20 Kč, oběd 37 Kč

hosté: oběd 120 KčNovinky