Bývalý IV. ročník gymnázia Or Chadaš

Sedm z nich dokonce maturovalo s vyznamenáním. Se všemi již bývalými studenty IV. ročníku Or Chadaš se loučíme a přejeme jim hodně štěstí při startu do dalšího života a také při přijímacích pohovorech na vysoké školy. Doufáme, že znalosti získané na naší škole budou umět zužitkovat a že se z nich stanou spokojení lidé, kteří si vždy budou umět se svým životem poradit.


Novinky