Budoucí první třídy

Informace k třídám zahajujícím v roce 2015/2016

Mateřská školka přijala 16 nových dětí, kapacita školky překročena.

Do první třídy ZŠ nastoupí 21 prvňáčků - kapacita překročena.

Do primy 8G přijato a nastoupí 24 studentů - kapacita překročena.Novinky