Budoucí I. ročník gymnázia Or Chadaš

V druhém kole se přihlásilo 12 zájemců, přijato bylo 9. Celkem škola v obou kolech obdržela 25 přihlášek a přijato bylo celkem 15 studentů. Všechny budoucí studenty I. ročníku Or Chadaš v Lauderových školách vítáme a přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo, aby si rychle si zvykli na středoškolské povinnosti a aby jim učení šlo snadno. Doufáme, že za čtyři roky budou následovat naše letošní úspěšné maturanty.


Novinky