Beseda

Ve čtvrtek 3. 5. se uskuteční beseda se spisovatelem Jannecem Levi. Všechny děti prvního stupně četly ukázky z jeho knihy Strýček Ludvík v honduraských stepích, která nedávno vyšla v nakladatelství Práh.Novinky