Aktualizace předpisů

Od 2015 se novelizoval Školský zákon - ZDE.

Stejně tak jsme upravili Volební řád pro volby do školské rady LŠ - jen úprava v rodičovské části - kdo může volit - ZDE.Novinky