(do)volby do Školské rady

http://www.lauder.cz/docs/volby_2020_listopad_1603969652.pdf

Vážení rodiče,

již brzy proběhnou (do)volby do rodičovské části Školské rady, a to zástupce za mateřskou školu.

Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Funkční období je na tři roky. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení. Do 23. 10. 2020 byl termín pro podávání kandidatur. Níže jsou uvedeni oficiální a schválení kandidáti pro volby do školské rady.

Volby proběhnou v pondělí 2. 11. 2020. Volit bude možné v čase 7:30–9:00 a 15:00–17:00. Volební schránka bude umístěna školce. Volební lístky budou k dispozici na místě.

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.

Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady. Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).


S pozdravem

členové volební komise

Martina Franklová, Nikola Šafránková, Věra Semerádová

Kandidáti do voleb rodičovské části Školské rady LŠ za rodiče MŠ
(funkční období: 11/2020–10/2023)

Katarína Horáková

Jmenuji se, pocházím ze Slovenska, z Košic, v Praze žiju již přes 18 let. Pracuji jako právník v nadnárodní společnosti. Mám dvě děti – dcera Mia, které jsou 3 roky, chodí do třídy Lvíčat v MŠ, syn Daniel je žákem 2.Z Lauderových škol. Od roku 2017 působím jako místopředsedkyně Výboru spolku Bejachad, provozujícího školku Bejachad a zkušenosti z této funkce bych chtěla využít v prospěch našich dětí v případě členství ve Školské radě Lauderových škol.

Předem děkuji za Váš hlas.

Petra Hrouz Špačková

(vdaná, syn 4,5 roku, pocházím z Liberce, 11 let již žiji v Praze)

Zaměstnání – logistik manager v oblasti inženýrských sítí, vzdělání - ekonomické (titul Ing. na TUL Liberec, DiS. obor zahraniční obchod na VOŠ mezinárodního obchodu v Jablonci)

Zájmy – příroda, četba, aktivní společný čas strávený s rodinou, cestování

Od 8 let jsem navštěvovala liberecký skautský dívčí oddíl, který jsem v dospělosti i vedla – to mi dalo základ do života, organizátorské schopnosti, vztah k přírodě i k aktivnímu stylu života (turistika pěší i kolo, poznávání ČR i světa, ekologické myšlení).

Několikrát do roka organizuji akce pro své okolí (víkendové setkání spolužáků VŠ, prodloužený víkend na vodě, zdobení stromečku pro zvířátka v Krčském lese v zimním čase).Novinky