6. třída

Dobrý den.

V rozporu s informacemi ve školním kalendáři, třídní schůzky 15. června se NEtýkají 6. třídy, ale pouze 1. třídy a primy.

Veškeré informace dostanou žáci a rodiče mailem, resp. žáci pak na adaptačním kurzu (od 31. srpna) a v druhém zářijovém týdnu.

Děkuji za pochopení.

PKNovinky