2. kolo přijímacích zkoušek

Lauderovy školy vypisují 2. kolo přijímacích zkoušek na gymnázium Or Chadaš na úterý 18. května 2006. Přihlášky posílejte do 15. května 2006 na adresu školy k rukám ředitelky.


Novinky