25 let školy

Vážení žáci, rodiče, kolegové, absolventi, přátelé LŠ,

letos oslaví Lauderovy školy 25 let existence. Ano, v září to bude čtvrtstoletí, kdy začal experiment obnovené židovské školy v Praze. Šlo o krajně nejistý podnik a nelze než obdivovat odvahu rodičů, kteří tehdy dali své děti do první třídy, ale také všech na ŽOP, kteří myšlenku rabína K. E. Sidona podpořili nebo alespoň nezbořili. Kdo má rád význam čísel, jistě nebude překvapen, že se tak nyní potkávají významná životní jubilea Lauderek a pana rabína. Gratuluji oběma J

Plánovali jsme na září slavnostní zahájení, připravena je výstava mapující historii školy, ale opravy hřiště nebudou do začátku školního roku dokončeny, a zatímco šest dětí z roku 1997 by se i s rodiči vešlo prakticky kamkoliv, letošních 401 dětí a žáků (nepočítáme-li přes 150 studentů e-školy) už žádný jiný školní prostor nepojme. Zvažovali jsme i jiné lokace – primárně radnici ŽOP, ale zase nechceme obírat prvňáčky (a primány) o přivítání v třídách.

Rozhodli jsme se tedy, že první školní den (1. září) bude kromě přivítání všech dětí ve třídách, slavnostní jen pro nové děti školky, žáky 1. třídy a studenty primy. Všem žákům a rodičům budou poslední týden v srpnu posílat detailnější informace třídní. Ale prosíme, aby první den přišli jen žáci (do učeben), pouze u MŠ, první třídy a primy budou přítomni i rodiče (pokud budou moci). Prvňáky a primány čeká kromě setkání se s třídními také tradiční představení na dvoře (část bude k dispozici) a setkání s VIP Obce.

Na 13. října odpoledne, kdy je naplánována tradiční Café Suka, zveme na odpoledne všechny zájemce, rodiče, absolventy – k prohlídce školy, ke zhlédnutí výstavy k 25. výročí školy, zkrátka k trochu pozdní oslavě jubilea.

Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek léta.

Petr KarasNovinky