Knihovna

Anna Hoťová
knihovnice
Dotazy / žádosti o prodloužení výpůjček / tipy na nákup knih pište na anna.hotova@lauder.cz.

Výpůjční doba

Pondělí 08:00–16:30  
Úterý 08:00–12:20  
Středa 13:00–16:30  
Čtvrtek 08:00–12:20  
Pátek ZAVŘENO  

Výpůjční řád školní knihovny

  1. Délka výpůjční lhůty je u knih a DVD 4 týdny, u časopisů 14 dnů.
  2. Žák či student, který nevrátí výpůjčku do stanoveného termínu a výpůjčku si předem v knihovně neprodlouží, je povinen zaplatit pokutu z prodlení, která činí 2,- Kč za každý započatý den po uplynutí výpůjční lhůty. Dny, kdy je knihovna zavřená, jsou automaticky odečítány.
  3. Maximální počet knih, které si může žák či student vypůjčit na svůj čtenářský průkaz, je 5 (slovy pět).
  4. Poškodí-li nebo ztratí-li čtenář zapůjčenou knihu nebo časopis, je povinen tuto knihu nahradit nebo ji zaplatit podle pokynů knihovníka.
  5. Čtenář nemá právo půjčovat zapůjčené knihy ze školní knihovny dalším žákům či studentům bez vědomí knihovníka.
  6. Knihy vracejte výhradně knihovníkovi. Nenechávejte je na vrátnici, ani se nedobývejte do knihovny v době nepřítomnosti knihovníka. Knihy, které nejsou odepsány z konta čtenáře, jsou považovány za nevrácené. Ověřte si proto, že knihy byly v knihovním systému označeny jako vrácené, nebo že výpůjční termín byl prodloužen.

Ceník služeb

Kopírování a tisk

Kopírování - jednostranná kopie A42 Kč
Kopírování - oboustranná kopie A43 Kč
Tisk – jednostranná kopie A42 Kč
Tisk – oboustranná kopie A43 Kč


Novinky