Zápis do 1. třídy

Prosíme vás, abyste předem vyplnili registraci/přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 25. března 2022.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 14:00–18:00. V den zápisu, 5. dubna 2022 (náhradní termín 26. dubna), prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/23

  • 5. dubna 2022 (14:00–18:00)
  • Náhradní termín: 26. dubna 2022 (14:00–18:00)

Den otevřených dveří 2021/22 v ZŠ

  • 1. prosince 2021 (14:00–18:00)
  • Podmínkou je OTN, tedy potvrzení o očkování, prodělání covidu či platný test (týká se i dětí ve věku 6-12 let).
  • 25. ledna 2022 (14:00–18:00)

Den otevřeného vyučování 2021/22 v ZŠ

  • ZRUŠEN
  • Mrzí nás to, ale musíme letos zrušit den otevřeného vyučování (možnost dopoledne nahlédnout do výuky) pro rodiče a děti mimo naši školu. Nemůžeme riskovat další uzavírání tříd do karantény ad covid-19.

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2022/23Novinky