Učební plán

1. stupeň

Předmět1.2.3.4.5.
Český jazyk a literatura88766
Anglický jazyk  333
Matematika44455
Informatika  0.50.51
Prvouka221.5  
Vlastivěda   12
Přírodověda   1.51
Výtvarná výchova12111
Hudební výchova  111
Tělesná výchova22222
Židovská výchova a hebrejština44   
Židovská a kulturní výchova  444
Celkem týdně hodin 2122242526

2. stupeň

Předmět6.7.8.9.
Český jazyk a literatura4445
Anglický jazyk3333
Volitelný jazyk (Nj, Fj)  33
Hebrejský jazyk333 
Matematika a její aplikace4445
Informatika 1  
Dějepis2112
Občanská výchova1111
Fyzika 222
Chemie  22
Biologie2211
Laborky Fy/Ch/Bi   1
Geografie222 
Hudební výchova111 
Výtvarná výchova222 
Tělesná výchova2222
Židovská výchova2212
Mediální výchova   2
Celkem týdně hodin 28303231


Novinky