LE-CHAJIM TOVIM

Školní vzdělávací program pro základní školu

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Belgická 25, 120 00 Praha 2

Charakteristika školy

Základní škola a gymnázium tvoří komplexní vzdělávací program v duchu židovských tradic a historie. Respektuje židovské svátky, v rámci výchovného působení poskytuje košer stravování, dává široký prostor pro výchovu a vzdělávání dětem všech proudů uvnitř židovských obcí. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, vyučovaných v rámci výchovně vzdělávacích programů základní školy a gymnázia, je výuka rozšířena o hebrejštinu a židovskou výchovu.

Mimo povinné a povinně volitelné předměty jsou žákům základní školy nabízeny nepovinné kroužky (sportovní, výtvarné, jazykové), funguje zde družina (12.00–17.00 hod.). Žáci mohou čas mezi vyučováním i po vyučování trávit ve školní knihovně nebo v počítačové pracovně.

Škola sídlí v budově zřizovatele, poslední rekonstrukce proběhla v letech 2019–2020.

Specifikem naší je školy je její židovské zaměření, výuka hebrejštiny a židovské výchovy. Hebrejština a židovská výchova se vyučují podle upraveného programu Tal AM, resp. od 3. třídy separátně jako ŽKv a ivrit. Škola patří do sítě Lauderových škol.

Škola nabízí žákům každodenní ranní 15 minutovou modlitbu. Účast na ní je dobrovolná a není součástí povinného programu školy.

Na konci týdne pořádá škola pro děti v rámci družiny krátký šabatový program ve školní jídelně. Děti společně jedí svačiny a obědy ve školní jídelně. Před a po každém jídle odříkávají společně požehnání nad jídlem podle pravidel židovské tradice. Všechny tyto programy jsou dobrovolné.

Před většinou židovských svátků pořádá škola projektové dny a sváteční dílny. Tyto dílny jsou pro děti povinné a jsou součástí vyučování židovské výchovy.Novinky