Poplatky a platby

  • Finanční spoluúčast rodičů na chodu ZŠ (700 Kč měsíčně)
  • Platba za družinu (500 Kč měsíčně)
  • Platba za kroužky (1 300 Kč pololetně za jeden kroužek)
  • Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově v sekretariátu školy)
  • Číslo účtu: 8868349/0800
  • Variabilní symbol = "číslo platby" a "datum narození žáka"

Čísla plateb:

  • 2 – družina
  • 3 – kroužky
  • 4 – spoluúčast
  • 7 – učebnice Tal Amu a hebrejštiny

Například VS platby za družinu za žáka narozeného 19. 4. 2010 bude: 2190410.Novinky