Školní družina

Kontakty: druzina@lauder.cz
+420 777 700 855 (družina – 1. třída)
+420 777 700 859 (družina – 2. třída)
+420 777 700 961 (družina – 3. třída)

Žáci 1. stupně základní školy mají možnost před i po vyučování navštěvovat školní družinu a to v čase 7:30–8:30 a 12:10–17:00.

K docházce do ŠD přihlašují žáky jejich zákonní zástupci. Navštěvování ŠD je zpoplatněno a činí 500 Kč měsíčně.

Cílem družiny je poskytnout žákům nejen potřebnou péči a prostor k odpočinku, ale i k jejich dalšímu rozvoji a směřovat je k žádoucímu způsobu trávení volného času, zdravé životosprávě a k upevňování hygienických návyků.

Tyto cíle naplňujeme za pomocí různých druhů činností: zájmových, rekreačních a odpočinkových.

Program školní družiny se neomezuje pouze na areál školy, ale často k němu využíváme i parky a dětská hřiště v okolí.

Během roku navštěvujeme také nejrůznější dětské akce, zajímavé výstavy a pobočky Městské knihovny.

Snažíme se žákům poskytnout podnětné, zajímavé a přátelské prostředí, ve kterém budou svůj volný čas trávit rádi.

Detailnější informace o fungování a pravidlech provozu jsou uvedeny v ŠVP a vnitřním řádu školní družiny.

přihláška do školní družiny pro školní rok 2022/23Novinky