Základní škola

ZŠ sestává z 1. a 2. stupně.

Výuka na ZŠ vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu Le Chajim, který vychází z RVP. Žáci absolvují stejný rozsah učiva jako na ostatních základních školách, přičemž osnovy jsou obohaceny židovskou tématikou. (Více o judaismu)

Od 1. třídy učíme židovskou výchovu a hebrejštinu společně podle kanadského výukového programu Tal Am čtyři hodiny týdně. Od 3. třídy se pak předměty dělí na dvě části – židovskou výchovu v češtině a výuku ivrit.

Výuka anglického jazyka probíhá od 3. třídy ZŠ.

Výuka dalšího cizího jazyka (po angličtině a hebrejštině) od 8. třídy. Volba z němčiny či francouzštiny.

Škola nabízí malé třídy (nejčastěji do maximálně 20 žáků) s bohatou nabídkou odpoledních aktivit, návštěvy divadel, výstav a koncertů. Pravidelně organizuje výlety na místa spojená s židovskou historií. Děti rovněž jezdí na hory a na školu v přírodě.

Ozdravný program

  • denně pohyb, podle možností i venku
  • školy v přírodě
  • pitný režim

Odpoledne mají žáci kromě zájmových kroužků k dispozici knihovnu.

Školní družina pro 1.–5. třídu: pobyt venku, hry, vycházky, hra, domácí úkoly.Novinky