Vedení škol

Petr Karas
Ředitel
petr.karas@lauder.cz
+420 777 700 857

Lucie Berka Hall
Zástupkyně ředitele
lucie.hall@lauder.cz
+420 737 942 288

Tereza Gafna Váňová
Zástupkyně ředitele (židovská studia a hebrejština)
tereza.vanova@lauder.cz
+420 777 700 858

Radka Sobolová
Vedoucí mateřské školy a školní družiny
radka.sobolova@lauder.cz
+420 777 883 755

Rada školy

 • Radan Salomonovič, předseda Rady školy LŠ (do 6/2025)
 • Kateřina Dejmalová (do 1/2025)
 • Eva Feuerstein (do 2/2023)
 • Michal Frankl (do 6/2025)
 • Hana Králová (do 6/2025)
 • Markéta Munková (do 4/2026)
 • Leo Pavlát (do 11/2023)

Školská rada

Lauderovy školy mají jednu školskou radu (společnou pro MŠ, ZŠ a gymnázium). Rada má deset členů; jsou to zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů. Připomínky, dotazy a návrhy lze zasílat na skolska.rada@lauder.cz.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni do Školské rady:
 • Katarina Horáková (MŠ, do 11/2023)
 • Anna Meissner (ZŠ, do 9/2025)
 • Vanda Vynohradnyková Gaydečková (G, do 9/2025)
Za zletilé studenty školy:
 • --------------------- (G)
Za pedagogické pracovníky školy:
 • Radka Sobolová (MŠ, do 9/2025)
 • František Kotmel (ZŠ, do 10/2023)
 • Klára Kuběnová (G, do 10/2023)
Za zřizovatele:
 • David Kostka (do 5/2024)
 • Petr Kučera (do 5/2024)
 • Věra Semerádová (5/2024)

Zápisy ze školské radyNovinky