Ochrana osobních údajů

Vážení studenti a zákonní zástupci,

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále pak v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli.

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, IČ: 69780111 se sídlem Belgická 67/25, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle +420 272 047 971 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@lauder.cz.

Správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je pan Mgr. Ladislav Prošek. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese správce, telefonicky na čísle +420 272 047 971 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese DPO@lauder.cz.Novinky