Kdo je Ronald S. Lauder?

Zakladatel Nadace, Ronald S. Lauder, je podílníkem ve světoznámém kosmetickém koncernu Estée Lauder, který založila jeho matka. Je úspěšným podnikatelem, především v oblasti médií, ale proslavil se i jako mecenáš umění. Pro bývalé komunistické země je však především mužem, který se již více než 10 let finančně a koncepčně podílí na obnově židovského školství. R. S. Lauder zastává vysoké funkce v důležitých amerických a světových židovských organizacích: stojí v čele Konference předsedů hlavních amerických židovských organizací, je předsedou Židovského národního fondu v Americe, pokladníkem Světového židovského kongresu a předsedou Mezinárodního veřejného výboru při Světové židovské restituční organizaci.Novinky