Česká unie židovské mládeže

Hlavním cílem této organizace s dvacetiletou dobou působení, je sdružovat mladé lidi židovského původu z Čech, Moravy a Slezska. Sekundárně se také podílí na zprostředkovaní mezinárodní spolupráce mezi členy jiných židovských organizací ve světě. Členství v unii je podmíněno židovským původem, který odpovídá nárokům státu Izrael tzv. Právo návratu (alespoň jeden z prarodičů je žid). Aktivity unie má na starosti rada unie v čele s předsedou a volby do rady se konají jednou za dva roky.

Pokud máte chuť se zúčastnit některé z aktivit ČUŽM, prosím kontaktujte nás na facebooku.Novinky