Publikace

Historie židovského sirotčince v Belgické 25

Reprezentativní publikace vydaná Lauderovými školami v Praze v roce 2012. Původně studentská (seminární) práce, která se dostala mj. do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti. Obsahem práce je historie židovského sirotčince, který fungoval v budově v Belgické ulici mezi lety 1895 až 1950. Na základě studia evidence obyvatel budovy v Národním archivu Praha se autorce podařilo podchytit všechny obyvatele, kteří v sirotčinci pobývali mezi lety 1914 až 1952, a osudy některých z nich sledovat podrobněji. V průběhu práce vypátrala autorka pamětníky z dob jak předválečných, tak i poválečných. Možné získat v sekretariátu školy.

Školní kalendář

Škola od svého začátku vydává každý rok školní kalendář, kde speciálně vyznačené židovské svátky, začátky šabatů i data konání třídních schůzek a dalších významných školních akcí.

Kuchařka

Škola vydala židovskou kuchařku, která shrnuje výuku košer vaření v LŠ a nabízí recepty k přípravě tradičních jídel. Školní kuchařka je v prodeji ve vrátnici školy za 150 Kč.Novinky