Zápis do MŠ

Přijetí a zápis do MŠ probíhá obvyklým způsobem. Rodiče dětí mohou v opodstatněných případech žádat o přijetí svého dítěte i v průběhu školního roku. Prosíme vás, abyste předem vyplnili níže přiloženou registraci a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 8. dubna 2022.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 12:30–18:00.

V den zápisu, 3. května 2022, prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost zapisovaného dítěte je vítaná, ale není nutná. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termín zápisu pro školní rok 2022/23

  • 3. května 2022 (12:30–18:00)

Den otevřených dveří 2021/22 v MŠ

  • 24. března 2022 (9:00–11:30, 14:00–18:00)

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2022/23Novinky