Učitelé mateřské školy

Kontakt: skolka@lauder.cz, +420 777 712 642

Konzultace s pedagogy jsou možné po předchozí domluvě (mailem, telefonicky či osobně).

Jméno, e-mail Kab.
Henžlíková, Klaudia
klaudia.henzlikovazavináčlauder.cz
školka
Kučerová, Terezie
terezie.kucerovazavináčlauder.cz
školka
Míková, Martina
martina.mikovazavináčlauder.cz
školka
Sobolová, Radka
radka.sobolovazavináčlauder.cz
kabinet č. 215
Šafránková, Nikola
nikola.safrankovazavináčlauder.cz
školka
Tal, Omer
omer.talzavináčlauder.cz
školka