Poplatky

Školkovné

Příspěvek rodičů činí 5 000 Kč měsíčně (při celodenní péči). Členům ŽOP poskytuje Obec, v případě podpisu čestného prohlášení o výši rodinných příjmů, příspěvek na školkovné ve výši 2 500 Kč měsíčně. V případě potřeby je možné zažádat u ŽOP nebo přímo u Lauderových škol o sociální výpomoc.

Platby školkovného probíhají převodem z účtu (příp. hotově v sekretariátu školy). Variabilní symbol = "5" a "datum narození" (den, měsíc, rok - př. 230899). Číslo účtu: 8868349/0800

Stravování

Oběd a dvě svačiny – cca 1 000 Kč měsíčně.

Platby stravného probíhají převodem z účtu (příp. hotově u vedoucí školní jídelny). Variabilní symbol = "1" a "datum narození" (den, měsíc, rok - př. 230899). Číslo účtu: 35-8868349/0800Novinky