Příklad denního programu
v mateřské škole

07:30–09:00spontánní hra dle vlastního výběru dětí, individuální činnosti s dětmi[1]
09:00–09:30ranní kruh (vzájemné sdílení, seznámení s příběhem – povídání nebo četba)
09:30–09:45[2]svačina se společným požehnáním
10:00–11:00centra aktivit s úkoly navazujícími na příběh Tóry
11:00–12:00pobyt venku
12:00–12:30oběd v košer jídelně (společné požehnání)
(odchod dětí, které si rodiče vyzvedávají po obědě)
13:00–14:15[2]odpočinek (s možností výběru klidové činnosti, zahájeno krátkou četbou)
14:30–14:45svačina (společné požehnání)
14:45–17:00spontánní hry, zájmové činnosti

Poznámky k programu

1 Školka začíná v 7:30 hodin, děti přicházejí postupně, převlékají se a potřebují si spontánně sdělit nejnovější zážitky.

2 Časové „mezery“ jsou přestávky mezi činnostmi – toaleta, mytí rukou, příprava lehátek atd.Novinky