Odkazy

Zdroje na internetu

Zájemcům o judaismus a židovské dění můžeme doporučit tyto odkazy:

Literatura

A ještě několik knih, které doporučujeme studentům Základního kurzu Židovských studií:

 • Atlas univerzálních dějin židovského národa, Barnavi a kol., Victoria Publishing
 • Dějiny židovského národa, Johnson P., Rozmluvy
 • Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer
 • Holocaust – zřetězení zla, Roman Cílek, P3K
 • Izrael soudců a králů, Jan Divecký, P3K
 • Judaismus od A do Z, Sivan a Newman, Sefer
 • Králové Izraele, Jan Divecký, P3K
 • Příběhy Tóry, Jan Divecký, P3K
 • Židé, dějiny a kultura, kolektiv autorů, Židovské muzeum v Praze
 • Židovské památky v Čechách a na Moravě, Jiří Fiedler, Sefer
 • Židovské svátky, Jan Divecký, P3K


Novinky