Učební plán

Předmět1.G.2.G.3.G.4.G.5.G.6.G.7.G.8.G.
Český jazyk a literatura44443345
Anglický jazyk33333333
2. cizí jazyk (Fj, Nj)  333333
Hebrejský jazyk333333  
Základy společenských věd     222
Židovská studia    222 
Židovská a kulturní výchova2212    
Dějepis2212222 
Geografie221 222 
Matematika44444443
Tělesná výchova22222222
Fyzika 222222 
Chemie  22222 
Biologie2211222 
Informatika1   2   
Občanská výchova1111    
Estetická výchova    22  
Hudební výchova111     
Výtvarná výchova222     
Mediální výchova   2    
Profilový předmět 1       2
Profilový předmět 2       2
Profilový předmět 3       2
Profilový předmět 4       2
Volitelný předmět 1      22
Volitelný předmět 2      22
Laborky Fy/Ch/Bi   1    
Celkem týdně hodin 2930313234343430


Novinky