Učební plán

Předmět1.G.2.G.3.G.4.G.5.G.6.G.7.G.8.G.
Český jazyk a literatura44443345
Anglický jazyk33333333
Volitelný jazyk (Nj, Fj)  333333
Hebrejský jazyk333333  
Matematika a její aplikace44444443
Informatika 1  1   
Dějepis2112222 
Občanská výchova1111    
Fyzika 222222 
Chemie  22222 
Biologie2211222 
Laborky Fy/Ch/Bi   1    
Geografie221 222 
Hudební výchova111 11  
Výtvarná výchova222 11  
Tělesná výchova22222222
Židovská výchova2212222 
Mediální výchova   2    
Základy spol. věd    2222
Volitelný předmět 1      22
Volitelný předmět 2      22
Volitelný předmět 3       2
Volitelný předmět 4       2
Volitelný předmět 5       2
Volitelný předmět 6       2
Celkem týdně hodin 2830313235343430


Novinky