Přijímací zkoušky na gymnázium

Základní informace:

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční 19. a 20. dubna 2022 (1. a 2. termín)
 • školní část zkoušky (motivační pohovor) proběhne 12. a 13. dubna 2022.
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od 5. října do 5. dubna) každé úterý 14:30–16:10

Dny otevřených dveří 2021/22 na gymnáziu

 • 1. prosince 2021 (14:00–18:00)
 • Podmínkou je OTN, tedy potvrzení o očkování, prodělání covidu či platný test (týká se i dětí ve věku 6-12 let).
 • 25. ledna 2022 (14:00–18:00)

Den otevřeného vyučování 2021/22 na gymnáziu

 • ZRUŠEN
 • Mrzí nás to, ale musíme letos zrušit den otevřeného vyučování (možnost dopoledne nahlédnout do výuky) pro rodiče a děti mimo naši školu. Nemůžeme riskovat další uzavírání tříd do karantény ad covid-19.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Délka testů: matematika 70 minut, český jazyk 60 minut. Mezi testy je přestávka.

Veškeré informace ke státní části přijímacích zkoušek naleznete na stránkách prijimacky.cermat.cz

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.

Dokumenty k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 (MŠMT)Novinky