Přijímací zkoušky na gymnázium

Základní informace:

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční 17. a 18. dubna 2023 (1. a 2. termín)
 • školní část zkoušky (motivační pohovor) proběhne přibližně ve stejných termínech.
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od 13. září do 4. dubna) každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2022/23 na gymnáziu

 • 30. listopadu 2022 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2022/23 na gymnáziu

 • 30. listopadu 2022 (14:00–18:00)
 • 24. ledna 2023 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Délka testů: matematika 70 minut, český jazyk 60 minut. Mezi testy je přestávka.

Termíny státních přijímacích zkoušek: 17. a 18. dubna 2023.

Veškeré informace ke státní části přijímacích zkoušek naleznete na stránkách prijimacky.cermat.cz

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Termíny pohovorů: 19. a 20. dubna 2023.

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.

Dokumenty k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 (MŠMT)Novinky