Harmonogram maturit 2022/2023

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2022
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 23. dubna 2023
Uzavření klasifikace 24. dubna 2023
Písemná část (školní slohová práce – Čjl) 26. dubna 2023
Písemná část (školní slohová práce – Aj/Fj/Nj/He) 27. dubna 2023
Vysvědčení, poslední zvonění 28. dubna 2023
Písemná část (státní – didaktické testy M) 2.–4. května 2023
Písemná část (státní – didaktické testy Aj) 2.–4. května 2023
Písemná část (státní – didaktické testy Čjl) 2.–4. května 2023
Studijní volno od 2. května 2023
Ústní část maturit 16.–19. května 2023

Seznam maturitních předmětů, podmínek a literatury 2022/2023Novinky