Harmonogram maturit 2021/2022

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2021
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 24. dubna 2022
Písemná část maturit (školní – Aj/Fj/Nj/He) 27. dubna 2022
Písemná část maturit (školní – slohová práce) 28. dubna 2022
Poslední zvonění 29. dubna2022
Studijní volno od 2. května 2022
Písemná část maturit (státní – didaktické testy) 2.–6. května 2022
Ústní část maturit 16.–20. května 2022

Seznam maturitních předmětů, podmínek a seznamu literatury 2021/2022

[get_docs_list[Pro studenty_Gymnázium]]


Novinky