Harmonogram maturit 2021/2022

Časový harmonogram

Mezní termín volby maturitních předmětů 30. listopadu 2021
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 20. dubna 2022
Uzavření klasifikace 25. dubna 2022
Písemná část (školní slohová práce – Aj/Fj/Nj/He) 26. dubna 2022
Písemná část (školní slohová práce – Aj/Fj/Nj/He) 27. dubna 2022
Písemná část (školní slohová práce – Čjl) 28. dubna 2022
Vysvědčení, poslední zvonění 29. dubna2022
Písemná část (státní – didaktické testy M) 8:00 2. května 2022
Písemná část (státní – didaktické testy Aj) 13:00 2. května 2022
Písemná část (státní – didaktické testy Čjl) 8:00 3. května 2022
Studijní volno od 4. května 2022
Ústní část maturit 16.–20. května 2022

Seznam maturitních předmětů, podmínek a seznamu literatury 2021/2022Novinky