GIS (Geografický informační systém)
na Lauderových školách

ORT GIS laboratoř LŠ
byla pořízena z grantu
nadace World ORT

Od roku 2009 probíhá na LŠ výuka geografických informačních systémů.

Geografické informační systémy (GIS) se staly běžnou součástí našeho života, sofistikované aplikace nacházejí uplatnění ve vysoce kvalitní kartografii, správě přírodních zdrojů, hodnocení přírodního prostředí, ekologickém výzkumu, státní správě, územním plánování, zdravotnictví, řešení krizových situací (povodně – předpovědi vývoje, trasy evakuace obyvatel apod.) a v neposlední řadě i ve školství.

GIS je na Lauderových školách přednášen v rámci výuky zeměpisu. Přednáška zahrnuje jak úvod pro problematiky, tak cvičení, v nichž se studenti seznamují se základními principy ovládání GIS-softwaru. Akcent je položen na aplikaci teoretických zeměpisných znalostí a dovedností (tematická kartografie), stejně jako na principy práce s geografickými informačními systémy (práce s databází, využití prostorových operací).

Lauderovy školy vlastní licenci softwaru ESRI ArcView (podmnožina ArcGIS). ArcGIS je „průmyslový standard“ (v Česku ho používá předlouhá řada státních institucí, vysokých škol i velkých firem), takže setkání s tímto softwarem už na střední škole dává studentům nezanedbatelnou výhodu. Software ArcView je nainstalován ve školní počítačové učebně, na počítačích jsou v příslušných složkách připravena data pro cvičení, na webu je vyvěšen dokument „úvod do gis“ a anotace „cvičení v gis“.

Pro Lauderovky jsou okamžitě dostupné mapové vrstvy z balíků ESRI Data&Maps (obsahuje mapové vrstvy a datové tabulky pro celý svět, detailně zvlášť pro území USA a Kanady, rastrová data pro celý svět, výškový model terénu) a ArcČR 500 (digitální vektorová geografická databáze pro území České republiky, zpracovaná v měřítku 1 : 500 000).

Dokumenty ke staženíNovinky