Gymnázium

  • úspěšnost přijetí na VŠ dlouhodobě 90–100 %
  • ve třídách je nejčastěji do 20 studentů, individuální přístup
  • první hodina začíná v 8.30
  • bohatá nabídka volitelných seminářů

Gymnázium je svým zaměřením všeobecné. Cílem školy je poskytnout vzdělání v  rámci evropské, české a židovské kultury. Škola je otevřena všem studentům s  židovskými kořeny, případně i těm, kteří chtějí poznat židovskou kulturu a tradici formou volitelných seminářů.

Třídy tvoří malé kolektivy a nabízejí osobní přístup. Výuka probíhá podle osnov MŠMT pro gymnázia, učební plán je však přizpůsoben specifikům gymnázia, tedy výuce základů judaismu a hebrejštiny. V oblasti cizích jazyků škola, kromě povinného anglického a hebrejského jazyka, nabízí francouzštinu a němčinu.

Gymnázium pořádá různé výlety, kulturní akce a vzdělávací projekty s židovskou tématikou.

Škola dále nabízí

  • lyžařský výcvik
  • sportovní pobyt v přírodě
  • poznávací pobyt ve Francii
  • poznávací pobyt v Izraeli
  • poznávací zájezdy do německy mluvících zemí

Studenti mají k dispoziciNovinky