Profily učitelů

Alena Dosedlová

Alena Dosedlová

vystudovala bulharistiku a kroatistiku na Filosofické fakultě UK a právnickou fakultu tamtéž. Angličtinu učí od roku 2000, v e-škole od roku 2014. Neumí běhat, proto cvičí jógu, hodně čte a neustále něco vyrábí a předělává.

Je autorkou blogu Not Just Mom.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.

Zuzana Shoshi Dostálová

Zuzana Shoshi Dostálová

je absolventkou anglistiky a hebraistiky na FF UK. Vyučovala hebrejštinu na pražském Ulpanu a v Lauderových školách, podílí se na aktivitách neziskové organizace zajišťující chod malé školy v indickém Himálaji, kde několik let strávila. Příležitostně překládá izraelskou poezii, ráda cvičí, jí a řídí, miluje moře, hory a lesy.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé.

Peer Friedmann

Peer Friedmann

vystudoval literaturu na telavivské univerzitě, kde absolvoval diplomovou práci o Karlu Čapkovi. Studoval i na FF UK. Překládá beletrii z češtiny do hebrejštiny (mj. romány Jáchyma Topola a Ladislava Fukse, eseje Karla Čapka, deníky Helgy Weissové či Michala Krause). Učí hebrejštinu a semináře židovských studií na Lauderových školách v Praze.

V e-škole učí hebrejský jazyk pro pokročilé v programu pro dospělé.

Julie Ginzberg-Ravinger

Julie Ginzberg-Ravinger

hebraistiku vystudovala před lety společně s kroatistikou na FF UK v Praze, pak pracovala jako redaktorka. Dnes už ale žije v izraelském Tel Avivu a pokud zrovna nevyučuje online, bude se nejspíš nacházet v místním zvířecím útulku, kde se na dobrovolnické bázi věnuje práci se psy. Miluje vodu a moře. Týdně uplave aspoň 10 kilometrů, příležitostně píše do českých periodik a protože si zatím nekoupila vysněnou motorku, ráda chodí pěšky.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Alžběta Glancová

Alžběta Glancová

Vystudovala hebraistiku na FF UK v Praze, FU v Berlíně a Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Hebrejštinu učí na Lauderových školách v Praze a na katedře hebraistiky FF UK. Příležitostně překládá. Kromě hebrejštiny se zajímá o vaření a židovskou kuchyni, teoreticky i prakticky. Spolu s ilustrátorkou Lucií Lučanskou je autorkou hebrejského slabikáře Alef bet teď!, který vyšel v září 2019.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro děti.

Je koordinátorkou e-školy.

Karel Hrdlička

Karel Hrdlička

dlouhodobě vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech, která se týkají judaismu, státu Izrael a Blízkého východu. Je spolumajitelem cestovní kanceláře CK Hrdlička, která pořádá poznávací zájezdy po Izraeli, Jordánsku, Maroku, Ománu, Spojených arabských emirátech, Ukrajině, Arménii, Gruzii a dalších zemích. Klienty na zájezdech osobně provází.

V e-škole učí kurz Putování Svatou zemí v programu pro dospělé.

Karolina Kašeová

Karolina Kašeová

studovala hebraistiku na FF UK. Jeden akademický rok strávila na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se věnovala moderní hebrejštině, jazyku jidiš a jidiš literatuře. Hebrejštinu učí v pražském Ulpanu. Ráda vaří, zahradničí a zpívá. Se svými přáteli založila v roce 2015 klezmerovou kapelu Mi Martef, která interpretuje známé i méně známé jidiš písně.

V e-škole učí hebrejštinu pro děti.

Štěpán Menaše Kliment

Štěpán Menaše Kliment

absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHS UK. Rok strávil na švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smichu od slavného dajana rav Zalman Nechemji Goldberga a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav Strikovskeho. Je rabínem Židovské obce v Brně.

V e-škole učí kurz "Čtení mišny Brachot" v programu pro dospělé studenty.

Rabín Daniel Mayer

Rabín Daniel Mayer

studoval na Zemském rabínském Ústavu v Budapešti, kde roku 1984 obdržel smichu. Studium pedagogiky – vzdělávání dospělých na speciálních kursech Ministerstva školství Izraele, studium na FF UK Ústav Blízkého východu a Afriky, 2012 Ph.D. Zajímá se o historii, obecnou a biblickou archeologii a numismatiku. Publikuje v měsíčníku Maskil a v teologických a numismatických časopisech.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Mariana Senft

Mariana Senft

vystudovala hebraistiku na FF UK a poté strávila rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Praze učila hebrejštinu v jazykové škole Ulpan a v mateřské škole při ŽOP. Od roku 2017 žije opět v Izraeli. V roce 2021 dokončila čtyřleté studium tance na Jeruzalémské Akademii hudby a tance a začala studovat magisterský obor Tanečně-pohybová terapie.

V e-škole učí od roku 2016 hebrejský jazyk v programu pro děti i v e-škole pro dospělé studenty.

Daniel Soukup

Daniel Soukup

působí v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových na FF UP v Olomouci a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vede oddělení starší literatury. Věnuje se především průsečíkům judaistických a bohemistických bádání, zkoumá protižidovské stereotypy a mnohostrannost konfliktů křesťansko-židovského soužití ve středověku a raném novověku ve světle literatury, výtvarného umění, ale i archivních a hmotných pramenů. Zajímá se též o dějiny moravských Židů.

V e-škole učí kurz Mamele & Tatele Obraz židovské matky a otce v literatuře.

Monika Tintěrová

Monika Tintěrová

je absolventkou pražské hebraistiky a plzeňských blízkovýchodních studií. Pobývala na různých místech v zahraničí, mimo jiné i v Jeruzalémě, kde strávila akademický rok výzkumem a divadelní tvorbou na The Hebrew University of Jerusalem. Věnuje se hebrejštině a její výuce, studiu na DAMU, performance a psaní. Na jaře příštího roku ji vyjde básnická prvotina Starý paní mají v ústech porcelán. Ve volném čase ráda cestuje, tančí a zpívá.

V e-škole učí hebrejský jazyk v programu pro dospělé studenty.

Daniel Vaněk

Daniel Vaněk

vystudoval hebraistiku na Filosofické fakultě UK, kromě výuky na e-škole je kantorem (chazanem) Federace židovských obcí v ČR a vede bohoslužby v pražské Jubilejní synagoze. Kromě služby židovské obci a škole jsou jeho zálibou starožitnosti.

V e-škole učí židovskou výchovu v programu pro děti.

Kateřina Willey

Kateřina Willey

kromě vyučování v e-learningu Lauderových škol pracuje také jako lektorka angličtiny v jazykových školách Presto, Ability a Aldea. Studovala cestovní ruch na Vyšší odborné škole v Hradci Králové. Šest let žila ve Velké Británii, kde se mimo jiné věnovala i studiu angličtiny a získala cambridgské certifikáty FCE (First certificate in English) and CAE (certificate in advanced English). Ve volném čase ráda cestuje, vaří, plave a jezdí na kole.

V e-škole učí anglický jazyk v programu pro děti.Novinky