e-škola pro dospělé

O co jde?

E-škola pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřídily v roce 2017 pro ty, kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů mimo domov.

Jak to funguje?

K účasti v  kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení k internetu. Hodiny probíhají online v reálném čase. Ke kurzům je možné připojit se z domova poté, co uložíte děti ke spánku resp. ve večerních hodinách.

Kdo se může přihlásit?

Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu, při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce z širší židovské obce nebo zájemce s židovským rodinným zázemím.

Jaké kurzy jsou v nabídce?

V současné době nabízíme od podzimu 2019 kurzy:

  • Jidiš pro začátečníky (Michael Dunajevský)
  • Izrael v roce 2019: Silný nebo ohrožený? (Irena Kalhousová)
  • Parašat hašavua (týdenní část čtení z Tóry) (rabín Daniel Mayer)
  • Moderní hebrejština – začátečníci – ALEF (Shoshi Kadlečková)
  • Moderní hebrejština – začátečníci – ALEF+ (Shoshi Kadlečková, Mariana Kuželová)
  • Moderní hebrejština – BET (navazuje na letošní kurz Alef+)(Shoshi Kadlečková, Mariana Kuželová)
  • Moderní hebrejština – BET+ (navazuje na letošní kurz BET) (Mariana Kuželová)
  • Moderní hebrejština – pokročilí (Peer Friedmann)

Podrobnosti ke kurzům naleznete v letáku zde.

Jak se do e-školy pro dospělé přihlásit?

Do kurzů vypisovaných na dané pololetí se můžete přihlásit vždy v červnu nebo v  prosinci prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdete zde.

Máte další otázky?

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Alžbětu Glancovou na e-mailu alzbeta.glancova@team.clicktobejewish.cz.Novinky