Základní informace o e-škole

O co jde?

E-škola je speciální výukový program Nadace Ronalda S. Laudera a pražských Lauderových škol. Umožňuje studium judaismu a hebrejštiny dětem židovského původu, které mají zájem o židovské vzdělávání, ale žijí mimo Prahu, a nemají možnost navštěvovat běžnou výuku v Lauderových školách.

Pro koho?

Studium v e-škole je určeno dětem ve věku 6–18 let (resp. od 1. třídy do maturity). Výuka probíhá v odpoledních hodinách a studenti se jí účastní online prostřednictvím vlastního počítače nebo zapůjčeného tabletu a sluchátek s mikrofonem. V jedné třídě je vždy maximálně 6 žáků podobného věku. Všichni se během výuky navzájem vidí, hovoří spolu nebo ve virtuálním prostředí pracují na nejrůznějších typech úkolů. Studium probíhá v češtině, ale je otevřené také zájemcům ze Slovenské republiky, popřípadě Čechům a Slovákům žijícím v zahraničí. Podle regulí Lauderovy nadace do e-školy bohužel nepřijímáme děti žijící v Praze.

Co se naučíte?

V rámci programu e-školy nabízíme studium židovské výchovy a moderní hebrejštiny. Každý z těchto předmětů se vyučuje dvakrát týdně. Každá hodina trvá 45 minut, každý žák musí studovat hebrejštinu a židovskou výchovu. Děti od druhého stupně výš mají jednu vyučovací hodinu každého předmětu jedenkrát týdně. Je potřeba účastnit se obou týdenních hodin u daného předmětu.

Studium včetně studijních materiálů je zcela zdarma, přihlášené děti se ale zavazují k pravidelné docházce do hodin. Zájemcům můžeme také zdarma zapůjčit tablet. Všichni žáci na konci roku dostanou vysvědčení o absolvování kurzu.

Vidí se studenti se svými učiteli a spolužáky někdy v reálném prostoru?

Během školního roku se studenti několikrát scházejí se svými učiteli osobně v Praze – vždy v září při slavnostním zahájení školního roku, v červnu při předávání vysvědčení a během jara při společném víkendovém šabatonu studentů e-školy a jejich rodičů.

Jak se do e-školy přihlásit?

Přihlášky do e-školy na následující školní rok, prosím, zasílejte pomocí elektronického dotazníku, který naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Alžbětu Glancovou na emailu alzbeta.glancova@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu +420 777 060 395.Novinky