Organizace školního roku 2020–2021

Organizace školního roku

Událost Časové určení
Zahájení školního roku1. září
Den otevřených dveří (online)2. prosince
Den otevřených dveří (G)26. ledna
Vysvědčení28. ledna
Den otevřených dveří (MŠ)25. března
Zápis do 1. třídy ZŠ13. a 27. dubna
Přijímací zkoušky do primy, pohovor, 1. temín 1. kola12. a 13. duben
Státní část přijímacích zkoušky do primy, 1. kolo14. a 15. duben
Přijímací zkoušky do primy, pohovor, 2. termín 1. kola16. duben
Zápis do MŠ4. května
Ukončení školního roku30. června

Třídní konzultace

Událost Časové určení
ZŠ a gymnázium (online)25. listopadu v 18:00
ZŠ a gymnázium7. dubna v 18:00
Budoucí 1. třída ZŠ a prima23. června v 18:00

Prázdniny, židovské i sekulární svátky

Událost Časové určení
Roš hašana19. a 20. září
Jom kipur28. září
Sukot3. a 4. říjen
Šmini aceret a Simchat Tora10. a 11. října
Podzimní prázdniny26. až 30. října
Státní svátky28. října, 17. listopadu
Zimní prázdniny23. prosince až 3. ledna
Pololetní prázdniny29. ledna
Státní svátky, pesachové prázdniny27. března až 5. dubna
Šavuot17. a 18. května


Novinky