Půlroční projekt "Naše škola"

V září 2007 slavily Lauderovy školy své 10. narozeniny. Na kulaté výročí se zaměřil také půlroční projekt a pod hlavičkou "Naše škola" se uskutečnila řada tvůrčích dílen, které ukazovaly školu z nejrůznějších úhlů pohledu.
  • časopis Džus číslo 1: strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • časopis Džus číslo 2: strana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • fotoverze školního řádu (pdf)
  • model školy (pdf)


Novinky