Půlroční projekt "Maharal"

V roce 2009 uplynulo 400 let od smrti rabiho Löwa, vlastním jménem Jehuda Liva ben Becalel, nazývaný též Maharal.
Na webových stránkách projektu naleznete průběh jednotlivých dílen i fotogalerii.
  • komiks (pdf)
  • Cesta židovským ghettem (pdf)
  • Jeden den v Maharalově životě (pdf)
  • S kým se mohl Maharal setkat? (pdf)
filmy:


Novinky