Půlroční projekt "Erec Jisrael"

Ve školním roce 2011/2012 vyjeli naši studenti na poznávací zájezd do Izraele a nápad na půlroční projekt byl na světě. Každá projektová dílna si našla to své, co ji na Izraeli přitahovalo.
  • Červená kniha Izraele (pdf)
  • Šoulet (pdf)


Novinky