Projekt Hear Our Voice

V tomto projektu budou studenti z Londýna, Prahy a Norimberka reagovat na literární díla napsaná dětmi během holocaustu. Společně budou vytvářet díla nová (v případě Lauderových škol literární či výtvarná), která později představí.

Do literární části projektu byl v tomto pololetí zapojen I. ročník gymnázia Or Chadaš. Studenti si samostatně prostudovali texty, které byly, vzhledem k tomu, že v případě LŠ při ŽOP se jedná o školu židovskou, poněkud obměněny. Úvodní hodina byla věnována především seznámení se s reáliemi nacistické persekuce; rodiče a prarodiče některých studentů přitom tyto události sami prožili. Někteří přežili, jiní nikoli.

Další hodinu studenti o textech diskutovali a sdělovali si navzájem, jak by se oni zachovali v situaci tehdejších pisatelů. Rozproudila se diskuse, v níž každý hájil svůj způsob přežití persekuce – ani jeden však nebyl bez různých úskalí...

V další fázi studenti vytvoří vlastní literární díla. Po jejich rozboru v další hodině, věnované projektu, se s nejlepšími ukázkami seznámí i čtenáři těchto stránek.

L. Friedlaenderová
vyučující ČjL

Témata týkající se výtvarné části projektu

(vede Jana Herzová, vyučující výtvarné výchovy)

Útěk

Útěk – na tématu pracoval 6. a 7. ročník. Papírové plastiky připomínají důležité předměty, které si s sebou brali za války lidé transportovaní do koncentračních táborů nebo ghetta.

Odloučení

Odloučení – na tématu drátěného sousoší pracoval 8. ročník. Postavy evokují atmosféru navracejících se lidí, kteří přežili koncentrační tábor.

Identita

Identita – na tématu papírových vlajek z vystřižených rukou pracovali žáci 4.- 9. ročníku. Každý žák vyjádřil vlastní identitu – kulturní, etnickou, náboženskou, národní, historickou, rodinnou.

Mozaika pocitů

Mozaika pocitů – na tématu pracoval 6. a 9. ročník. Temperové kompozice vyjadřují vnitřní pocity lidí v určitých situacích.Novinky