Volnočasové aktivity

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky a studenty Lauderových škol

Školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia. V případě zájmu o některý z kroužků kontaktujte Gabrielu Kučerovou na adrese: gabriela.kucerova@lauder.cz

Kroužky začínají činnost v týdnu od 17. září 2018.

Pololetní poplatek za jeden školou pořádaný kroužek je 1 300 Kč. Cenu kroužků společnosti kroužky.cz a Hakoach určují organizátoři.

Zájmové odpolední aktivity pro děti a studenty jsou ve škole vedeny lektory z řad učitelů nebo externistů (LŠ), dále lektory z agentury kroužky.cz a v září poprvé bude ve škole probíhat několik sportovních kroužků, které povedou lektoři z Hakoachu (viz tabulka).

Leták s podrobnými informacemi, s termíny dle nového rozvrhu dostanete 3. 9. 2018. Zájmové aktivity provozujeme při naplnění minimálně 5 přihlášených.

Hakoach – sportovní kroužky pro děti

Nabídku SK Hakoach ve spolupráci s LŠ naleznete zde.

Lauderovy školy

Midraš: Cestou příběhů
vyučuje: Aleš Weiss
Čas: po dohodě se zájemci

Midraš je žánr rabínské literatury, který tvůrčím způsobem propojuje biblické pasáže s etickými a náboženskými hodnotami svých autorů formou výkladů, příběhů a podobenství. V kroužku budeme číst vybrané tradiční midraše, zamýšlet se nad pohnutkami a cíli jejich autorů, ale i vytvářet midraše vlastní. Kroužek je určen žákům 2. až 5. třídy.

Ranní modlitba
Vyučuje: Aleš Weiss a Gafna Váňová
Čas: každý den od 7:50–8:25

Tento kroužek navazuje na ranní modlitbu z minulých let. Každé ráno se v něm budeme scházet ke studentskému šachritu, během kterého se děti naučí modlit se hlavní modlitby této části dne, v pondělí a ve čtvrtek si vyslechnou čtení z Tóry a krátkou drašu. Zájemci se také naučí sami modlitbu vést. Kroužek je otevřený pro všechny studenty i učitele školy nehledě na věk. Vítáni jsou i rodiče. Je možné do něj chodit i bez přihlášení a pouze nárazově. Přihlášeným dětem, respektive jejich rodičům ale budeme garantovat (pokud si to budou přát) dohled nad docházkou dětí. Vždy v úterý a v pátek nabízíme oddělenou modlitbu pro starší a pokročilejší studenty (od 3. třídy výše).

Kytara pro začátečníky i pokročilé
Vyučuje: Tomáš Fingerland
Čas:  kytara I. – pondělí 13:15–14:00
kytara II. – pondělí 14:15–15:00

Krav maga (bojové umění) pro 1. stupeň
Vyučuje: David Bohbot a Keren Bohbotová
Čas: středa 16:00–17:00

Krav maga je to izraelská speciální obranná a útočná technika, založená na velice jednoduchém, ale praktickém principu. Používá se v izraelské armádě.

Vědomé cvičení na základě principů Hatha Jógy
Vyučuje: Hana Alisa Omer
Čas: středa 14:00–14:45

Síla, flexibilita, rovnováha, koordinace, úspor energie, klouby, vědomé dýchání, vědomá meditace.

Šachový kroužek pro děti i studenty
Vyučuje: Jan Daňhel, Jakub Peter, Ivan Kühmund, František Bánayi
Čas: středa 14:00–15:00, 15:00–16:00

Pomocníky při výuce budou další členové šachového klubu Makabi Steinitz, Ivan Kühmund a František Bányai.

Do světa příběhů – literárně dramatický kroužek na způsob čtenářských klubů
Vyučuje: Anna Hoťová
Čas: středa 14:30–16:00

V tomto kroužku si děti budou číst. Chvilku spolu, chvilku každý sám. O přečteném příběhu si budou povídat a plnit různé úkoly, které s textem souvisí. Děti se budou učit pracovat s textem a procvičovat své prezentační dovednosti. To vše zábavnou formou. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 4. třídy.

Pěvecký sbor
Vyučuje: Helena Divecká
Čas:

Zaměříme se na židovské písně v hebrejštině, občas přidáme i nějakou českou nebo i jinojazyčnou. Budeme rozvíjet rytmické cítění, intonaci apod. tak, aby děti měly z hudby radost. Také využijeme hudebních nástrojů, na které děti hrají. A když bude příležitost, budeme moci možná i vystoupit na veřejnosti. Kroužek je určen pro děti z 2.–5. třídy.

Konverzační hebrejština (4.–5. třída)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas:

Kroužek je určen pro děti, které by rády věnovaly čas výuce živé hebrejštiny. Zaměříme se na základy hebrejského jazyka jako prostředku komunikace. Budeme využívat hravé metody tak, aby děti výuka bavila a měly pocit, že si spíš jen hrají.

Paraša (3.–5. třída)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas:

Budeme probírat parašu daného týdne. Soustředíme se na souvislost s dnešním životem. Budeme používat materiály programu TalAm. Hodina bude probíhat částečně v hebrejském jazyce.

Dramaťák
Vyučuje: Magdalena Gracerová Chrzová
Čas: po dohodě se zájemci

Dramaťák hravou formou rozvíjí schopnost koncentrace, fantazii, tvořivost a komunikativní dovednosti. Vede žáky k tomu, aby lépe poznali sebe sama a okolní svět, a získávali tak dovednosti a prostředky ke kultivovanému a přirozenému sebevyjádření.

Feuersteinova metoda – začátečníci i pokročilejší
Čas: po dohodě se zájemci


Kroužky od agentury krouzky.cz

Zálesák pro MŠ

Anglický jazyk pro MŠ

Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu

Florbal

Hip Hop

Pozn.: leták od agentury dostanete také 3. 9. 2018


Nižší gymnázium a 2. stupeň ZŠ

Vědomého cvičení na základě principů Hatha Jógy
Vyučuje: Hana Alisa Omer
Čas: středa 14:45–15:30

Síla, flexibilita, rovnováha, koordinace, úspor energie, klouby, vědomé dýchání, vědomá aerobika, meditace.

Základy grafických technik
Vyučuje: Carolina Sidonová
Čas: termín konání po domluvě s přihlášenými (úterý nebo čtvrtek 16:00–17:30)

Studenti se seznámí se základními postupy grafických technik. Tisk z výšky, z hloubky a přes šablonu (sítotisk). Kroužek nabídne studentům prostor pro vlastní práci, při které budou moci realizovat svoji autorskou tvorbu. Časová dotace 2 hodin a malý počet účastníků umožní studentům využívat tiskařský lis a poznat grafické techniky do větší hloubky.

Knižní vazba a ilustrace
Vyučuje: Carolina Sidonová
Čas: po domluvě s přihlášenými (úterý nebo čtvrtek 16:00–17:30)

Kroužek, ve kterém se žáci naučí základní vazby knih. Seznámí se s řemeslem knižní vazby. Žáci si svážou vlastní skicák a vytvoří vlastní autorskou knihu s ilustracemi.

Mišne Tora: Průvodce po světě židovského práva
vyučuje: Aleš Weiss
Čas: po dohodě se zájemci

Kroužek je určený studentům od primy výše. Bude věnován studiu Maimonidova (1138–1204) přelomového halachického kodexu Mišne Tora. Mišne Tora není jen tlustou knihou obsahující dlouhý výčet přikázání. Je především originálním průvodcem po světě židovského práva, jehož cílem je ukázat judaismus jako smysluplnou životní cestu směřující ke šťastné společnosti a otevřenou světu a jeho tajemstvím.

Ranní modlitba
Vyučuje: Aleš Weiss a Gafna Váňová
Čas: každý den od 7:50–8:25

Tento kroužek navazuje na ranní modlitbu z minulých let. Každé ráno se v něm budeme scházet ke studentskému šachritu, během kterého se děti naučí modlit se hlavní modlitby této části dne, v pondělí a ve čtvrtek si vyslechnou čtení z Tóry a krátkou drašu. Zájemci se také naučí sami modlitbu vést. Kroužek je otevřený pro všechny studenty i učitele školy nehledě na věk. Vítáni jsou i rodiče. Je možné do něj chodit i bez přihlášení a pouze nárazově. Přihlášeným dětem, respektive jejich rodičům ale budeme garantovat (pokud si to budou přát) dohled nad docházkou dětí. Vždy v úterý a v pátek nabízíme oddělenou modlitbu pro starší a pokročilejší studenty (od 3. třídy výše).

Francouzský jazyk
Vyučuje: Renata Šagátová
Čas: středa 14:00–15:00, 15:15–16:15

Cílem kroužku je, aby se žáci naučili ve francouzském jazyce interakci a komunikaci na základní úrovni a to v každodenních běžných situacích. Ve výuce pracuji hodně s neverbální komunikací těla a k osvojení “správné” výslovnosti volím různá rytmická a pohybová cvičení. Kroužek lze otevřít pro začátečníky a pokročilejší zájemce. Lze jej přizpůsobit potřebám a motivacím žáků.

Vyučující

David Bohbot se trénování Krav maga věnuje již několik let, složil trenérské zkoušky.

Helena Ester Divecká vystudovala pedagogickou fakultu ZČU. V pedagogické činnosti usiluje o předávání odpovědnosti samotným dětem. Dlouhodobě vyučuje židovskou výchovu a hebrejštinu na 1. stupni (TalAm).

Marek Dobeš je keramik tělem i duší. Již dlouho vede kroužek keramiky na Klamovce. Na LŠ vyučoval několik let výtvarnou výchovu.

Anna Hoťová je knihovnicí a pedagožkou na LŠ, absolventkou kurzu Jak založit školní čtenářský klub.

Magdaléna Gracerová Chrzová vystudovala herectví na Konzervatoři v Praze a dramatickou výchovu na DAMU. Jako herečka účinkovala v divadle, televizi i filmu. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nejprve na Základní umělecké škole, Univerzitě Jana Ámose Komenského a v současné době učí na DAMU.

Tomáš Fingerland absolvoval konzervatoř, hlavní obor violoncello. Multiinstrumentalista. Pedagog a zakladatel hudební školy La škola.

Hana Alisa Omer žila více jak 40 let v Izraeli, kde absolvovala Akademii umění Bezalel v Jeruzalémě. Pracovala jako ilustrátorka a malířka. Od roku 1985 do roku 2010 učila jógu v mnoha výchovných a kulturních střediscích v Izraeli.

Carolina Sidonová vystudovala knižní vazbu na Fakultě designu a umění na ZČU v Plzni. Celý život se věnuje práci s dětmi, ať už na dětských táborech, či formou workshopů v nízkoprahových klubech. V muzeu Říčany lektoruje dílny sítotisku a výtvarné kroužky pro Lauderovy školy povede pátým rokem.

Tereza Šarayová vystudovala učitelství pro 1. stupeň s rozšířeným certifikátovým programem Hudební výchova. V průběhu praxe absolvovala různé kurzy, ale nejvíce si váží, že měla možnost seznámit se s principy Feuersteinovy metody, která rozvíjí kognitivní funkce žáků.

Tereza Váňová učí na LŠ židovskou výchovu a židovská studia. Jejím koníčkem je studium židovských textů a studium ženských otázek v rámci judaismu.

Novinky