Platby v jídelně

na měsíc říjen


dopolední svačiny = 256 Kč  odpolední svačiny = 256 Kč
obědy = 432 Kč  celkem 944 Kč


1. stupeň: svačiny = 0 Kč   obědy = 496 Kč   celkem 496 Kč
6.Z:  svačiny = 0 Kč   obědy = 576 Kč   celkem 576 Kč

G
1.G:  svačiny = 0 Kč   obědy = 576 Kč   celkem 576 Kč

na měsíc listopad


dopolední svačiny = 336 Kč  odpolední svačiny = 336 Kč
obědy = 567 Kč  celkem 1239 Kč


1. stupeň: svačiny = 0 Kč   obědy = 651 Kč   celkem 651 Kč
2. supeň:  svačiny = 0 Kč   obědy = 756 Kč   celkem 756 Kč

G
nižší G:  svačiny = 0 Kč  obědy = 756 Kč    celkem 756 Kč
vyšší G: svačiny = 0 Kč  obědy = 840 Kč    celkem 840 Kč

Platby probíhají převodem z účtu
(příp. hotově u vedoucí školní jídelny).

Číslo účtu: 35-8868349/0800
Variabilní symbol = "1" a "datum narození dítěte"
(např. 27. 9. 2001, den, měsíc, rok - VS = 1270901).Novinky