Odlišná organizace školního října

Vážení rodiče, žáci, kolegové,

máme již potvrzené informace, že rekonstrukce školní jídelny (a přístavba 4. patra) se nestihne v termínu. Stav nosných zdí byl podstatně horší, než ukazovaly sondy, tři týdny se musela zpevňovat konstrukce nosných prvků.

Mrzí mě to.

Zde pro jednotlivé stupně stručné info (podrobnější jsme posílali mailem). Více podrobností budeme vědět v září. Jisté je, že výuka mimo Belgickou je realitou.

Mateřská školka

Školka bude určitě na Hagiboru nejen v září, ale i v říjnu. Zda celý měsíc, nelze v tuto chvíli říci. Každopádně jinak se nic nemění – děti budou mít denní program, stravování stejné. Začínáme 2. září.

První třída

1. třída bude na Židovské obci nejen v září, ale i v říjnu. Zda celý měsíc, nelze v tuto chvíli říci. Každopádně jinak se nic nemění – děti budou mít rozvrh, družinu i stravování stejné. Začínáme 2. září.

ZŠ a G

Po příjezdu ze školy v přírodě na konci září (vyšší gymnázium má 2. půlku září jinou organizaci), bude výuka v říjnu probíhat mimo budovu v Belgické (kromě několika učeben). Zda celý měsíc, nelze v tuto chvíli říci. Učit se bude v učebnách na několika místech.

První stupeň pojede víceméně dle daného rozvrhu, stravování zajištěno, družina též.

Druhý stupeň a gymnázium budou mít upravený rozvrh (bloková výuka), stravování pravděpodobně nebudeme schopni zajistit (snad až na 6.Z či 7.Z a 1.G či 2.G).

Kroužky – interní (typu čtenářský kroužek, pěvecký sbor apod.) 1. stupně pojedou od října. Zajištěn je fotbal pro 2. stupeň a NG – též od října. U ostatních pohybových kroužků a především u kroužků zajišťovaných externě (kroužky.cz) nejsme v tuto chvíli schopni dát jasnou předpověď – nejdříve v listopadu, možná až od 2. pololetí.

Omlouvám se za nepříznivé zprávy a děkuji za pochopení.

Přeji hezký zbytek léta.

Petr KarasNovinky