Světový den židovského studia

Významnou událostí pro školu i židovskou komunitu byl Den židovského studia, který se konal 7. listopadu 2010 – v den, kdy dokončil rabín Adin Steinsaltz téměř padesátiletou práci na překladu Talmudu. Na počest této události se po celém světě v různých židovských komunitách pořádaly akce, zaměřené na studium židovských textů. V rámci Dne židovského studia v Praze zazněly v prostorách Lauderových škol přednášky tří rabínů – pražského a vrchního zemského rabína Karola Sidona, rabiho Menachema HaKohena a rabína Michaela Dushinského. Aby si mohli přednášky poslechnout i rodiče malých dětí, probíhal paralelně program pro děti organizovaný o. s. Chinuch. Slavnostního dne se zúčastnili členové pražské obce i mimopražských komunit.

Foto Foto Foto Foto


Novinky